top of page

ÜHENDAME PIIRE ...

MEIST

Fiberup teostab sidekaabli paigaldustöid, koostame telekommunikatsioonisüsteemide ja -võrkude ehitusprojekte ning pakume omanikujärelvalvet. 


Omame töödeks vajalikku sideehituskompetentsi. Meie kogemustega meeskond on efektiivne ja paindlik ning me saame läbi oma tehnoloogiliste süsteemide pakkuda klientidele efektiivset tööde jälgimise süsteemi. 

About

TEENUSED

Sidevõrkude ja trasside ehitus ja mõõdistamine

Projekteerimine

Teostame sidevõrkude (magistraal-, juurdepääsu ja sisevõrkude) täislahendust nii vase kui optika tehnoloogia baasil

Pakume sidevõrkude täislahendust projekteerimise valguses ehk vajadusel aitame nii eskiislahenduste, töö- kui ka põhiprojektide koostamisel arvestades kliendi huve ning kulude efektiivsust

Suundpuurimine

Geodeesia

Seadustamine

Seadustame plaanide ning projektide põhjal kõik maa kasutusega vajalikud lepingud 

Omanikujärelvalve

Teostame suundpuurimist kõikidele klientidele Vermeer D9x13 II suundpuurimismasinaga

Aitame kliente vajalike geodeetiliste mõõdistustöödega

Kaitseme kliente sideteenuste ülevaatamise ning järelvalve teostamisega

Teenused
Contact
bottom of page